Kosten en vergoedingen

Dieetadvies wordt voor 180 minuten (3 uur) door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast bieden sommige verzekeraars een extra vergoeding aan in het aanvullend pakket. Deze vergoeding is dan bovenop de 3 uur in het basispakket en gaat pas tellen als de 3 uur uit het basispakket verbruikt zijn. Check de polisvoorwaarden voor vergoeding dieetadvies bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor dieetadvisering 2018:
  • Intake € 90,00
  • Vervolgconsult € 30,00
  • (Half) jaarlijks consult € 45,00
  • Vervolgconsult Lekker Pûh!!! € 37,50
  • Telefonisch- of e-mailvervolgconsult € 15,00
  • Toeslag voor huisbezoek   € 15,00
  • DTD/screening directe toegankelijkheid diëtist    € 15,00
  • Niet nakomen van afspraak/niet 24-uur van te voren afgezegd  € 15,00

De tijd die in rekening wordt gebracht, is opgebouwd uit tijd op het spreekuur en tijd voor het voorbereiden van het consult en het uitwerken van het dossier. Voor consulten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, ontvangt u maandelijks een rekening op uw e-mail adres of op uw huisadres.

Eigen risico:
Dieetadvisering valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen eigen risico.

Ketenzorg voor chronische aandoeningen:
Voor de aandoeningen diabetes mellitus, COPD(chronische luchtwegaandoeningen) en CVRM (cardiovasculair risicomanagement voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten), kunnen zorgverzekeraar met zorgverleners afspraken maken in de vorm van ketenzorg in zorggroepen. Wanneer u via de zorggroep doorverwezen wordt naar de diëtist krijgt u de dieetadvisering vergoed en valt deze vergoeding niet onder het eigen risico.

Directe toegankelijkheid (DTD)
Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Sommige zorgverzekeraars vergoeden echter niet zonder een verwijsbrief. Om deze reden geeft Beter Fit de voorkeur aan een behandeling met verwijsbrief.

Verhinderd
Heeft u een afspraak gemaakt bij de diëtist en kunt u deze niet nakomen,
dan wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren af te zeggen of om een telefonisch consult te vragen.
Op deze voorwaarden hoeft de diëtist u de kosten voor de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen.

Informatie aanvragen