Kinderdiëtist

Ook is de diëtist van Diëtistenpraktijk Beter Fit Kinderdiëtist. Door de opleidingen  'Kinderen met Overgewicht en Obesitas', ‘KinderEetCoach van Lekker Pûh!!!’ en de ruime ervaring in het begeleiden van kinderen en hun ouders met (de neiging tot) overgewicht, is de diëtist hierin gespecialiseerd. Zowel in het begeleiden in groepsverband als individueel.

Daarnaast heeft de kinderdiëtist veel ervaring in het begeleiden van kinderen met
  • ondergewicht - afbuigende groeicurve,
  • slechte eters en selectieve/kritische eters,
  • neiging tot eetstoornissen.

Heeft uw kind overgewicht?
Kijk voor meer informatie op
 'Lekker Pûh !!!'  of  Fit en Food Kids

Informatie aanvragen